خدمات درحال ارایه در مجتمع تخصصی زنان و نازایی

 • آمنیوسنتز

  آمنیوسنتز یک تکنیک پزشکی تشخیص قبل از تولد می‌باشد که در طی آن مقدار کمی از مایع آمنیون گرفته‌می‌شود و مورد بررسی ژنتیکی قرارمی‌گیرد.

 • انتقال جنین به لوله های رحمی

  در طی عمل Zift تخمک های لقاح یافته با عمل لاپاراسکوپی به درون لوله های رحمی منتقل می شوند تخمک لقاح یافته سپس به طور خود به خود به درون رحم مهاجرت کرده و جایگزین خواهد شد.

 • تخمک اهدایی

  تخمک اهدایی برای زوج هایی است که یا تخمک نداشته یا تخمک آنها از کیفیت پایینی برخوردار است، احتمال حاملگی در آنها به دلیل بيماری یا سن بالا بسیار کم است.

 • تراسفر جنین

  انتقال جنین به معنای انتقال جنین حاصل از تلقیح خارج رحمی (آزمایشگاهی) اسپرم و تخمک یک زن و مرد به درون رحم زنی غیر از زن صاحب تخمک است.

 • تلقیح اسپرم به درون رحم

  تلقیح مصنوعی شامل قرار گرفتن اسپرم در رحم زن و یا گردن رحم با استفاده از روش‌های مصنوعی به جای مقاربت جنسی است.

 • جنین اهدایی

  زمانی که جنین انتقالی حاصل از لقاح تخمک و اسپرم غیر زوج گیرنده باشد اهدای جنین محسوب میشود.

 • رحم اجاره ای

  رحم اجاره‌ای یا مادر جایگزین روشی است که در آن یک زن (مادر جایگزین) فرزند زوجی را که به روش‌های معمول قادر به بچه‌دار شدن نیستند، در رحم خود حمل می‌کند.

 • سرکلاژ

  سرکلاژ عمل بستن دهانه رحم که برای زنان باردار با سابقه سقط خودبه‌خودی در اثر پارگی یا ناتوانی مادرزادی سرویکس انجام می‌گیرد.

 • فریز جنین

  در صورتیکه تعداد تخمک ها زیاد باشد امکان فریز جنین ها برای زوجین فراهم می باشد تا درصورت عدم حصول بارداری در آینده مورد استفاده واقع شود.

 • لاپاراسکوپی

  لاپاراسکوپی نوعی تکنیک برای درون‌بینی شکم (حفره صفاق) و لگن است. اغلب لاپاراسکوپی اقدامی تشخیصی است ولی گاه می‌تواند درمانی نیز باشد.

 • لقاح آزمایشگاهی (IVF)

  لقاح آزمایشگاهی روشی است که در آن سلول‌های تخمک را در شرایط آزمایشگاهی با اسپرم بارور می‌کنند و یک یا چند سلول تخم به دست آمده را در رحم قرار می‌دهند.

 • میکرو اینجکشن (ICSI)

  میکرو اینجکشن برای تزریق اسپرم به داخل سیتو پلاسم تخمک در جهت درمان ناباروری مردان استفاده می شود و موفقیت ناشی از آن موجب گسترش استفاده از این روش گردیده است.

 • نمونه‌گیری از پرزهای جفتی

  نمونه‌گیری از پرزهای جفتی یک تست تهاجمی جهت تشخیص سلامتی جنین قبل از تولد می باشد.

 • هیستروسکوپی

  هیستروسکوپی دیدن محوطه داخل رحمی و لوله‌های فالوپ از طریق دستگاه درون‌بینی است که از طریق دهانه رحم داخل می‌شود.