• 11 ارد 92
  • 0
  دکتر محمد حسین نصر اصفهانی

  دکتر محمد حسین نصر اصفهانی

  • جنین شناسی بالینی
  • متخصص
  • فارغ التحصیل از دانشگاه کمبریج لندن - عضو هیئت مدیره و از بنیانگذاران مرکز باروری و ناباروری اصفهان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رئیس پژوهشکده زیست فناوری اصفهان
  ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream