• 16 دی 95
    • 0

    مصرف داروهای ناباروری و سرطان

    در مطالعه بزرگی که در آمریکا انجام شد، ثابت گردید که مصرف داروهای ناباروری ارتباطی با ابتلا به سرطانهای سیستم تناسلی و سرطان پستان ندارد. این مطالعه که روی 9892 زن مراجعه کننده جهت درمان نازایی بین سالهای 1965 تا 1988 در 5 مرکز درمان نازایی در آمریکا انجام شد، نوید تازه ای به زنان