• 14 فروردین 97
  • 0

  تفاوت متفورمین با رهش ساده و متفورمین آهسته‌رهش

  متفورمین به صورت قرص‌های 500 و 850 و 1000 وجود دارد ( دوز 850 میلی‌گرم در ایران موجود نیست).
  ما توصیه به شروع دارو با دوز 500 میلی‌گرم یک بار در روز در غروب با غذا می‌کنیم که برحسب نیاز و درصورت تحمل بیمار، دوز بعدی 500 میلی‌گرم می‌تواند با صبحانه تجویز شود. افزایش دوز برحسب نیاز می‌تواند به تدریج انجام شود (یک قرص هر یک تا دو هفته) و دوز معمول موثر آن 1500 تا 2000 میلی‌گرم در روز است. ماکزیمم دوز توصیه شده، 2550 میلی‌گرم روزانه (سه قرص 850 میلی‌گرمی در روز) است.کسانی که با متفورمین سریع‌رهش، درمان را شروع کردند و به این نوع متفورمین هم پاسخ خوبی می‌دهند، باید همین متفورمین سریع‌رهش را ادامه بدهند و ممکن است فقط مزایای کمی با فراورده‌های آهسته‌رهش وجود داشته باشد. در کل گفته شده عوارض گوارشی متفورمین آهسته‌رهش خیلی کم شده و تحمل برای بیماران بیشتر شده که با متفورمین سریع‌رهش هم می‌توان با مصرف همراه غذا و به تدریج زیاد کردن دوز دارو، عوارض گوارشی را به حداقل رساند.
  عوارض گوارشی متفورمین معمولا خفیف است و می‌تواند با افزایش دوز دارو به صورت تدریجی و تجویز همراه غذا به حداقل برسد. برحسب گزارشات از تجارب افراد، متفورمین آهسته‌رهش ممکن است برخی عوارض گوارشی را کمتر داشته باشد. طعم فلزی و تداخل با جذب ویتامین ب 12 و هیپوگلایسمی در طول ورزش شدید نیز با متفورمین(هر دو نوع آهسته‌رهش و سریع‌رهش) گزارش شده ولی بطور بالینی، نامعمول است.
  متفورمین آهسته‌رهش می‌تواند با دوز 500 میلی‌گرم در غروب با غذا تجویز شود و برحسب نیاز و تحمل بیمار، افزایش دوز تا 2000 میلی‌گرم در روز برسد (این 4 قرص می‌تواند یک جا مصرف شود). دوز دیگر آهسته‌رهش 750 میلی‌گرم نیز بر حسب نیاز تا 2250 میلی‌گرم روزانه برسد.
  تجویز دوبار تا سه بار درروز متفورمین آهسته‌رهش ممکن است باعث کاهش عوارض گوارشی و بهبود کنترل قند خون داشته باشد ولی تغییری بر کاهش قند خون ایجاد نمی‌کند.
  نگاهی به برخی مقالات و کارآزمایی‌ها:
  1. مطالعات فارماکوکینتیک نشان دادند که ماکزیم غلظت سرمی متفورمین در طی 2-3 ساعت دیده می‌شود درحالی که ماکزیمم غلظت سرمی متفورمین آهسته‌رهش 7 ساعت بعد تجویز دیده می‌شود، در نتیجه جذب آهسته‌تر با متفورمین آهسته‌رهش اولا عوارض گوارشی را کم می‌کند ثانیا اجازه تجویز یک بار در روز را می‌دهد که حتی تا 4 قرص را می‌توان یک جا مصرف کرد.
  این می‌تواند پذیرش بیماران را مخصوصا برای کسانی که چند دارو مصرف می‌کنند، افزایش دهد و همچنین طعم تلخ و فلزی کمتری دارد. همچنین تجویز یک قرص در روز متفورمین آهسته‌رهش، ایمن و به اندازه تجویز دو قرص متفورمین با رهش سریع موثر بود.
  2. متفورمین آهسته‌رهش در مقایسه با متفورمین با رهش سریع، بهتر تحمل می‌شود. متفورمین آهسته‌رهش عوارض گوارشی کمتری ایجاد می‌کند و فرکانس تجویز دوز در آن کاهش پیدا کرده است.

  ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream