• 14 فرو 97
  • 0

  آمادگي هاي لازم جهت انجام آزمایش پرولاكتين

  بيماران بايد نكات زير را پيش از انجام اين آزمايش رعايت كنند:
  1. بايد حداقل 2 ساعت بعد از بيدار شدن از خواب نمونه خون بدهند. نمونه هايي كه زودتر از اين زمان تهيه شوند، افزايش ناشي از خواب را نشان خواهند داد.
  2. در شب قبل از آزمايش لباس گشاد و راحت بپوشند و از پوشيدن لباس هاي تنگ خصوصا درناحيه سينه و پستان ها اجتناب گردد.
  3. معاينه و نيز تحريك پستان ها طي 24 ساعت قبل موجب اشتباه در نتيجه آزمايش مي شود.
  4. بيماران بايد از نزديكي و تماس جنسي در شب قبل خودداري كنند.
  5. طي 12 ساعت قبل از انجام آزمايش از ورزش و فعاليت هاي شديد بدني خودداري نموده و مصرف قرص هاي ضد بارداري، كلروپرومازين و متيل دوپا را پس از مشورت با پزشك معالج قطع نمايند.
  6. استرس در زمان انجام آزمايش خصوصا در طي 30 دقيقه پيش از آن موجب نتايج اشتباه مي شود، لذا بيماران بايد استرس خود را در زمان آزمايش به حداقل برسانند.

  ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream