• 23 اسفند 96
  • 0

  رژیم IVF

  کاهش کربوهیدرات ها و افزایش پروتئین مصرفی می تواند بطور قابل ملاحظه ای سبب افزایش شانس بارداری و تولد پس از IVF گردد . دکتر جفری راسل از انستیتو باروریDelaware در نیووارک آمریکا نتایج تحقیقات خود را در شصت و یکمین کنگره متخصصین زن امریکا در سال 2013 به شرح ذیل ارائه دادند .رژیم های با کربو هیدرات فراوان ، یک محیط نامساعد برای تخمک قبل از بارداری یا لانه گزینی ایجاد می کنند . در محیط های با گلوکز زیاد تخمک ها و جنین ها دارای کیفیت خوب نخواهند بود. با کاهش کربوهیدرات ها و افزایش پروتئین می توان تخمک را در یک شرایط خوب، سالم و دارای مواد مغذی قرار داد . جنین های بی کیفیت در زنان جوان و سالمی که تحت IVF بودند مشاهده می شد که علت آن نامعلوم بود ضمنا آنها دیابت و اضافه وزن نداشتند.
  در تحقیق دکتر راسل رژیم غذایی سه روزه 120 زن که 36 و 37 سال داشتند ارزیابی شد و مشخص شد که 60 تا 70 درصد آن کربوهیدرات است. سپس بیماران به دو دسته تقسیم بندی شدند. آنهایی که متوسط رژیم غذایی آنها بیش از 25% پروتئین است (48=n) و افرادی که رژیم غذایی آنها کمتر از 25% پروتئین است (72=n) تفاوتی بین شاخص توده بدنی بین دو گروه مشاهده نشد (حدود kg/m2 26 ) ولی نتایج IVF بین دو گروه بسیار متفاوت بود. رشد بلاستوسیست در افراد دارای رژیم پروتئین زیاد نسبت به افراد دارای رژیم پروتئین کم بالاتر بود (%54.3در برابر %38 p < 0.002; ) و نرخ بارداری (%66.6 در برابر%31.9 ; p < 0.0005) و نرخ تولد زنده (%58.3 در برابر%11.3 ; p <0 .0005) بود. بنابراین وقتی پروتئین مصرفی بیش از % 25رژیم غذایی و کربوهیدرات مصرفی کمتر از %40 باشد نرخ باروری % 80 افزایش می یابد. اکنون دکتر راسل به همه بیماران نابارور و نیز بیماران تحت IVF توصیه می کنند که سه ماه قبل از IVF یا روشهای درمان ناباروری دیگر میزان کربوهیدرات مصرفی را کاهش و میزان پروتئین مصرفی را افزایش دهند. هیچ محدودیت کالری وجود ندارد اما باید میزان پروتئین مصرفی بیش از %25 تا %35 درصد ومیزان کربوهیدرات مصرفی کمتر از % 40 باشد. این یک برنامه کاهش وزن برای بارداری نیست بلکه به معنای تغذیه سالمتر برای باردار شدن است.
  در تحقیق دیگر دکتر راسل درسال 2012 بیماران تحت IVF که به رژیم کم کربوهیدرات و با پروتئین زیاد روی آوردند در سیکل بعدی IVF نرخ تشکیل بلاستوسیست از 19% به 45% و نرخ بارداری از 17% به 83 % افزایش یافت. حتی بیماران بدون IVF و PCO نرخ بارداریشان پس از این تغییر رژیم غذایی بهبود یافت. تحقیق دکتر راسل نشان دهنده آن است که اگرچه میزان گلوکز خون به اندازه ای بالا نیست که در رنج دیابتی قرارگیرد اما به اندازه کافی برای رشد تخمک و بلاستوسیت سمی می باشد. این غلظت گلوکز در نتیجه مصرف کربوهیدرات زیاد است.

  ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream