• 23 اسفند 96
  • 0

  جرايم پزشكي و دارويي

  خطاها و تخلف هايي كه پزشكان و صاحبان حرف وابسته مرتكب آن مي‌شوند گاهي اوقات ممكن است علاوه بر جنبه انتظامي، جنبه جزايي (كيفري) نيز داشته باشد يعني «جرم» باشد و قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده باشد.
  اين جرايم به جرايم پزشكي و دارويي موسومند كه مهمترين آنها عبارت است از:
  1. تأسيس مؤسسه پزشكي بدون اخذ پروانه
  2. اشتغال به طبابت بدون اخذ مجوز قانوني
  3. صدور گواهي خلاف واقع
  4. امتناع از كمك به بيماران اورژانسي
  5. افشاي اسرار بيماران
  6. دادن نسخه رمز
  7. بكارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفه‌اي در مؤسسات پزشكي
  8. سقط جنين
  9. اداره مؤسسه پزشكي توسط افراد فاقد صلاحيت
  10. آگهي تبليغاتي گمراه‌كننده و برخلاف اصول فني و شئون پزشكي و عفت عمومي
  11. استفاده از عناوين مجعول و خلاف حقيقت روي تابلو و سرنسخه
  12. دادن وعده‌هاي فريبنده به بيماران
  13. دخل و تصرف و تغيير در نسخه پزشكي بدون اجازه پزشك از طرف داروساز
  14. دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت
  15. تبديل تاريخ استعمال دارو به منظور سوءاستفاده
  16. تهيه داروي تقلبي و عرضه آن
  17. تصدي آزمايشگاه تشخيص طبي بدون اخذ مجوز و تاييد صلاحيت متصدي از سوي وزارت بهداشت
  18. انجام آزمايش ديگري غير از رشته مقرر در پروانه آزمايشگاه
  19. عرضه و فروش داروي تاريخ مصرف گذشته
  20. ايجاد و ارائه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سودجويي
  21. دخل و تصرف در صورتحساب و دريافت اضافه از نرخهاي اعلام شده (عدم رعايت تعرفه‌هاي قانوني).

  22. اشتغال به كار صاحبان حرف
  پزشكي و پيراپزشكي در محل غيرمجاز
  23. ترك مؤسسه پزشكي توسط مسئول فني در ساعات مقرر
  24. تعطيل غيرموجه مطب و يا مؤسسه پزشكي بدون اطلاع نظام پزشكي
  25. نپذيرفتن بيماران بيمه
  26. ورود و عرضه دارو بدون اخذ مجوز
  27. تهيه و تدارك دارو از منابع غيرمجاز
  28. ارائه دارو بدون نسخه پزشك
  29. افزايش نرخ رسمي دارو و

  گرانفروشي
  30. خودداري داروخانه از عرضه دارو

  ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream