• 23 اسفند 96
  • 0

  اندازه فولیکول بالغ

  بسياري از پزشكان رشد فوليكول( تخمك) را با سونوگرافي كنترل مي كنند. اندازه فوليكول (تخمك) مناسب بنظر پزشكان مختلف متفاوت است اما اكثر پزشكان :
  * در صورتيكه بيمار دارو مصرف نكرده باشد، 20 تا22 ميلي متر در نظر مي گيرند.
  *اگر کلومیفن یا تاموکسی فن استفاده کرده باشد، 18 الی 20 میلی متر
  * اگر FSH+LH استفاده كرده باشد 16 يا 17 ميلي متر را اندازه فوليكول بالغ در نظر مي گيرند.
  – اين امكان دارد كه فوليكولهاي تا حد 14 تا 15 ميلي متر نيز حاوي تخمك طبيعي نيز باشند.
  – فوليكولها تا زمان آزاد سازي حدود يك تا دو ميلي متر روزانه رشد مي كنند.
  -يك خانم ممكن است در يك سيكل بيش از يك تخمك آزاد كند و وقتي به اندازه آنها به حد طبيعي رسيد در صورتيكه hCG استفاده نكرده باشند تا 24 ساعت بعد تخمكها در بدنش آزاد خواهند شد.
  – تزريق hCG در 95% خانمها باعث آزاد سازي تخمكها بعد از 36 ساعت خواهد شد.

  ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream