• 18 دی 95
    • 0

    پرورش اسپرم اولیه از یک نمونه سلول پوستی

    دانشمندان آمریکایی دریافتند که باروری یک مرد را می‌توان با پرورش اسپرم اولیه از یک نمونه پوستی بازیابی کرد. محققان دانشکده پزشکی دانشگاه پیتزپورگ امیدوارند که شیوه جدید آنها برای تولید سلول‌های اسپرم اولیه بتواند به مردانی که در دوران کودکی از سرطان نجات پیدا کرده‌اند، امکان پدر شدن را بدهد.شواهد پژوهشی نشان داده، سلول‌های بالغ مانند سلول‌های پوستی را می‌توان برای تبدیل آنها به یک حالت ابتدایی‌تر و سپس یک گونه متفاوت سلولی القا کرد. برای مشاهده امکان تولید سلول‌های اسپرم، این دانشمندان به پرورش سلول‌های بنیادی از نمونه‌های پوستی پرداخته و دریافتند که می‌توان سلول‌های حیاتی از جمله سلول‌های اسپرم اولیه را تولید کرد. به گفته محققان، می‌توان اسپرم را برای فرایندهای آینده تلقیح مصنوعی ذخیره کرد؛ اما این شیوه در مورد برخی بیماران از جمله پسران نابالغ جوابگو نیست. همچنین رویکردهایی برای ذخیره بافت بیضه پیش از درمان سرطان وجود دارد اما مردانی که از این فرصت بهره‌مند نبوده‌اند، برای همیشه عقیم می‌شوند و تاکنون درمانی برای این موارد پیدا نشده است. این یافته‌ها نشان داده که ممکن است در آینده بتوان باروری را در مردان عقیم با استفاده از نمونه‌های پوستی آنها بازیابی کرد. تاکنون هیچ پژوهش موفقی منجر به تولید اسپرم انسان از سلول‌های بنیادی شبه‌جنینی در آزمایشگاه نشده است اما این تحقیقات از امکان بوقوع پیوستن آن خبر داده است.

    ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream