• 18 دی 95
  • 0

  جنسیت جنین با به ارگاسم رسیدن خانم مرتبط است!

  برای فرزند پسر:
  ارگاسم خانم ها باعث قلیایی شدن واژن می شود. اسپرم های حاوی کروموزوم Y، محیط قلیایی را بیشتر ترجیح می دهند؛ بنابراین برای داشتن فرزند پسر، بهتر است زن پیش از مرد یا هم زمان با او به ارگاسم برسد.

   

  برای فرزند دختر:
  برای دختردار شدن بهتر است زن به ارگاسم نرسد؛ زیرا در این حالت محیط واژن اسیدی تر است و اسپرم های حاوی کروموزومX ، محیط اسیدی را ترجیح می دهند و در این محیط، امکان زنده ماندن آن ها بیشتر است.

  ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream