• 18 دی 95
  • 0

  اثرات مخرب قلیان بر سلامت جنسی مردان

  مصرف تنباکو بر سلامت و عملکرد جنسی مردان اثر مخرب دارد.
  ضرر و خطرات سوء قلیان، ده برابر مصرف سیگار است و هر گونه مصرف تنباکو عوارض خطرناک بسیاری خواهد داشت.
  فرد غیر سیگاری که در معرض دود سیگار اطرافیان خود می باشد نیز از خطرات و مضرات سیگار در امان نخواهد ماند.
  مصرف تنباکو از یک سو به قدرت باروری مردان آسیب رسانده و از سویی دیگر بر عملکرد جنسی مردان اثر مخرب و سویی دارد.
  دود سیگار و تنباکو سبب بروز نشت وریدی در دستگاه تناسلی مردان می شود یعنی استعمال توتون و تنباکو باعث ایجاد بدترین نوع اختلال جنسی خواهد شد.
  بر عکس باور عموم مردم جامعه، ضررها و خطرات سوء مصرف قلیان ده برابر مصرف سیگار است و هر گونه مصرف تنباکو (سیگار، پیپ و قلیان) عوارض بد و خطرناک بسیاری خواهد داشت.
  در دود حاصل از نیکوتین تاکنون افزون بر 300 ماده سمی دیده شده است و عوارض سوء مصرف سیگار بر روی باروری کاملا ثابت شده است.
  با توجه به اینکه قلیان 10 برابر بیشتر از سیگار باعث وارد شدن دود مضر به ریه ها می شود، مضرات و خطرات استعمال آن نسبت به مصرف سیگار، بیشتر و گسترده تر می باشد.
  یک بررسی دقیق نشان داده است که کیفیت و کمیت اسپرم اشخاصی که به مدت 5 سال هر روز بیشتر از یک پاکت سیگار مصرف کرده اند، دچار اختلال شده است.
  اشخاصی که مقدار زیادی دود تنباکو و قلیان استفاده می کنند دچار شکستگی در کروموزوم های اسپرمها می شوند که باعث ایجاد نوعی ناباروری می شود و در صورتیکه با روشهای لقاح مصنوعی فرد صاحب فرزند شود، باز هم این اختلال به فرزندانشان انتقال می یابد.
  در جاهایی که قلیان به صورت گروهی استفاده می شود، ده ها نفر به صورت همزمان در حال مصرف قلیان هستند و علاوه بر اینکه دود قلیان خود را مصرف می کنند، دود قلیان اطرافیان خود را نیز مصرف می نمایند.

  ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream