• 16 دی 95
    • 0

    IVM؛ جدیدترین شیوه درمانی ناباروری

    درمان های ناباروری رو به پیشرفت هستند و از این رو دست یابی به هر روش جدید در درمان این معضل می تواند گره از مشکل زوج های زیادی در سراسر جهان بگشاید. در این میان IVM به معنای بلوغ تخمک در آزمایشگاه،یکی از جدیدترین شیوه درمانی ناباروری به شمار می رود. در این روش تخمک نابالغ را از مادر می گیرند و در شرایط ویژه آزمایشگاهی در زمانی بین 36 تا 48 ساعت آن را بالغ می کنند. سپس این تخمک در شرایط آزمایشگاهی و با استفاده از شیوه های تلقیح مصنوعی با اسپرم لقاح می یابد و سلول تخم حاصل 2 تا 5 روز پس از لقاح با استفاده از شیوه میکروانجکشن داخل رحم مادر قرار می گیرد.
    تفاوت این روش با شیوه معمولIVF، استفاده از تخمک نابالغ مادر و بالغ سازی آن در شرایط آزمایشگاهی است و از مزایای این شیوه جدید این است که در تکنینک IVF از تخمک بالغ مادر استفاده می شود و این در حالی است که در هر سیکل عادی بیش ازیک تخمک بالغ وجود ندارد، بنابراین برای بالابردن شانس باروری باید با استفاده از دارو و تحریک تخمدان ها تعداد تخمک ها را افزایش دهیم که به هر حال ممکن است با عوارض جانبی دارو ها مواجه شویم. اما در شیوه جدید چون از تخمک های نابالغ استفاده می شود و در حالت عادی تعداد زیادی از آنها در هر سیکل ماهانه خانم ها تولید می شود لذا بدون تحریک تخمدان و یا با استفاده از کمترین دوز دارو، نتیجه مطلوب حاصل خواهد شد و عوارض جانبی به حداقل ممکن می رسد.

    ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream