• 16 دی 95
  • 0

  IVF به روش نوین

  در  IVF به روش سنتی، تخمک از تخمدانها گرفته شده و با اسپرم در مجاورت هم در محیط آزمایشگاه قرار داده می شود . پس از 3 روز ، جنینهای لقاح یافته انتخاب شده و به رحم مادر انتقال داده می شود .
  در تکنیک  IVF نوین، که مخترع آن پروفسور  Nicka Macklon انگلیسی می باشد، پس از تخمک گیری، تخمک و اسپرم درون کپسولهای کوچکی که یک سانتی متر طول و یک میلی متر عرض دارند ، قرار داده شده ، سپس این کپسولهای کوچک برای مدت 24 ساعت، به درون رحم مادر انتقال داده می شود. در این مدت، جنینها لقاح یافته و شروع به رشد و تکامل می کنند . پس از 24 ساعت، این کپسولها از بدن مادر خارج می شوند . پس از 2 الی 4 روز،  جنینهای سالم به درون رحم مادر انتقال داده می شوند.


  پروفسور Nicka Macklon ، بر این باور است که در این روش ، لقاح در محیط طبیعی رحم ، در مجاورت مواد غذایی و سیگنالهای مادری رخ می دهد . همچنین ریسک مواجهه جنینها با محیط کشت مصنوعی که در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد، کم می شود.
  مسئولین شرکت سازنده این کپسولها بیان می کنند که این کپسولها اجازه عبور آزادانه مایعات ، مواد غذایی ، سلولهای آندومتری و سایر مواد حیاتی که بین مادر و جنین مبادله می شود را می دهند.
  این کپسولها که  Aneviva device نامیده می شوند در سال 2015، از HFEA تاییدیه گرفته و به زودی در مراکز ناباروری دنیا مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

  ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream