• 16 دی 95
    • 0

    نشانه های فرسودگی زناشویی

    مبتلایان به فرسودگی زناشویی، احساس می کنند که از نظر هیجانی تباه شده اند، آزرده خاطر و دلسردند، علاقه ای ندارند را چیزی را توضیح دهند، و یا در جهت حل مشکلاتشان گام بردارند. همچنین تصور می کنند که دیگر برای آن ها در رابطه شان نقطه امیدی باقی نمانده است. لذا روز به روز ناراحت تر می شوند. از نظر آن ها هر روز بدتر از روز قبل است. زندگی را بی ارزش و بی معنا می پندارند. اغلب افسرده اند و اگر هم نیروی کمی برایشان باقی بماند آن را صرف کار و فرزندان شان می کنند. به ایجاد هیچ نوع تغییر و تحولی در رابطه شان امید ندارند. احساس می کنند که برای هر تغییری، بی یار و یاور هستند و در دام افتاده اند. فرسودگی زناشویی، سه بعد جسمی، عاطفی و روانی دارد. فرسودگی جسمی به صورت خستگی مزمن بروز می کند که با خواب و استراحت برطرف نمی شود. این افراد گرفتار کابوس شبانه می شوند. برای به خواب رفتن از قرص های خواب استفاده می کنند، پس از بیدار شدن، خسته، کسل و بی حال هستند و سردردهای شدید دارند، گاهی هم دچار سردردهای مزمن، دردهای شکمی و یا کمر درد می شوند. مستعد ابتلا به انواع بیماری ها بوده و مرتب دچار سرماخوردگی می شوند. ممکن است پرخوری یا کم خوری داشته باشند.از پا افتادن عاطفی شامل کمبود اشتیاق، عدم رضایت، فرسایش هیجانی و کاهش انگیزه است. افرادی که دچار فرسودگی هیجانی می شوند، احساس می کنند با وجود تلاش فراوان به نتیجه دلخواه شان نمی رسند. آن ها ممکن است در حالت عادی زودتر خشمگین شوند و احساس می کنند توانایی خوشگذرانی و حس شوخ طبعی را از دست داده اند. از پا افتادگی روانی ناشی از فرسودگی نیز معمولا به صورت کاهش خودباوری و منفی نگری نسبت به روابط، به ویژه رابطه همسر رخ می دهد. در واقع فرسودگی روانی شامل احساس درماندگی، نا امیدی و فریب میشود.

    ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream