• 16 دی 95
  • 0

  مصرف داروهای ناباروری و سرطان

  در مطالعه بزرگی که در آمریکا انجام شد، ثابت گردید که مصرف داروهای ناباروری ارتباطی با ابتلا به سرطانهای سیستم تناسلی و سرطان پستان ندارد.
  این مطالعه که روی 9892 زن مراجعه کننده جهت درمان نازایی بین سالهای 1965 تا 1988 در 5 مرکز درمان نازایی در آمریکا انجام شد، نوید تازه ای به زنان متقاضی درمانهای ناباروری داد.
  در این مطالعه مشخص شد، تنها در زنانی که بیش از 12 سیکل از داروی کلومیفن استفاده می کنند، شانس ابتلا به سرطان تخمدان افزایش می یابد ، ولی در بقیه موارد ارتباط خاصی بین مصرف این داروها و افزایش شانس ابتلا به سرطان گزارش نشده است.

  ابتلا به سرطان پستان افزایش می یابد ، ولی در بقیه موارد ارتباط خاصی بین مصرف این داروها و افزایش شانس ابتلا به سرطان گزارش نشده است.

  ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream