• 16 دی 95
  • 0

  روش جداسازی اسپرمHOST

  تست HOS به عنوان یک تست عملکردی، توانايي غشاي پلاسماي اسپرم برای انتقال آب، زماني كه در معرض محلول هايپواسمزي قرار مي گیرد مورد ارزیابی قرار می دهد. اساس این تست بر پایه سلامت غشای اسپرم است که ابتدا به عنوان فاکتور حیات و در ادامه می تواند منعکس کننده سلامت DNA اسپرم باشد.
  در این روش اسپرم در محیط هایپو اسمزی قرار گرفته، که باعث تورم و کشیدگی غشای پلاسماي دم اسپرم در اثر درون ريزي آب مي شود. اسپرم های موجود در این محیط به دو جعیت اصلی تقسیم می گردند:
  1. در صورت عدم تورم دم اسپرم، آن را HOST منفي می نامند که نشان دهنده فقدان سلامت غشاء اسپرم است.
  اسپرم های HOSTمنفي که نشان دهنده عدم انتقال آب در غشاء سلول است، مي توان چنين فرض نمود كه غشاي پلاسماي اسپرم از نظر ساختاري غيرفعال بوده ودر فرآيند لقاح نقشي بر عهده نخواهد داشت.
  2. در صورت تورم در ناحیه دم اسپرم، آن را HOSTمثبت می نامند که نشان از حضور سلامت غشاء اسپرم است .
  با توجه به ارتباط مشاهده شده بین درصد HOST و پارامترهای اسپرمی، این تست به عنوان يك روش آسان و سريع جهت بررسی كيفيت اسپرم معرفی شده، كه اطلاعات مفيدی براي تعيين پتانسيل لقاح اسپرم به متخصصین می دهد. همچنین می تواند به عنوان یک روش جداسازی نوین اسپرم که توانایی انتخاب اسپرم های زنده با کمترین سطح آسیب DNA را داراست، استفاده شود.

  ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream