• 16 دی 95
  • 0

  روشهای جداسازی اسپرم

  روش های جداسازی اسپرم نقش مهمی را در موفقیت تکنیک های کمک باروری ایفا می کنند. در حال حاضر روش های متعددی برای جداسازی اسپرم های بالغ و سالم وجود دارد.
  روش های جداسازی اسپرم تحت عنوان روش های معمول و روش های نوین جداسازی اسپرم معرفی می شوند. در روش های معمول جداسازی اسپرم براساس حرکت و مورفولوژی جدا می شود که از جمله می توان به روشهای انتخاب اسپرم بر اساس شیب غلظت (DGC) وانتخاب اسپرم بر اساس تحرک (Swim-up) اشاره کرد.
  روش های نوین جداسازی اسپرم بر اساس ساختار مولکولی و عملکردی اسپرم می باشند، تا بهترین اسپرم ها را نه تنها از نظر شکل ظاهری و تحرک بلکه از نظر عملکرد و سلامت ساختار کروماتین انتخاب نمایند. از جمله این روش ها می توان به روش انتخاب اسپرم بر اساس بار الکتریکی Zeta، انتخاب اسپرم بر اساس نشانگرهای سطح سلولی Macs و انتخاب اسپرم بر اساس توانایی پاسخ دهی به شرایط هایپواسمزی HOST اشاره کرد.

  ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream