• 16 دی 95
  • 0

  افزايش خطر سقط جنين با انجام ورزش هاي سنگين

  براساس مطالعه تازه ای که در دانمارک صورت گرفته، انجام ورزش های سنگین در ماه های اول بارداری خطر سقط جنین را سه برابر می کند.
  به گزارش شبکه BBC، محققان دانمارکی دریافتند که دویدن، ورزش های با توپ و ورزش هایی که با راکت انجام می شوند ازجمله ورزشهایی هستندکه خطر سقط جنین را در مادران باردار افزایش می دهند. همچنین انجام بیش از 7 ساعت ورزش در هفته خطر سقط جنین را افزایش می دهد.
  این مطالعه در دانشگاه جنوب دانمارک انجام شد و در آن از 90 هزار زن در مورد برنامه ورزشی شان سوال شد. سپس پاسخ ها با نتیجه بارداری بررسی شدند.
  احتمال سقط جنین در زنانی که به انجام ورزش های پر فشار و ضربه ای (High impact) پرداخته بودند یا هفته ای بیش از هفت ساعت ورزش کرده بودند، سه برابر و نیم نسبت به زناني بود که اصلا ورزش نکردند.
  سقط جنین در مراحل آخر بارداری بسیار نادرتر است و ارتباط میان ورزش سنگین و سقط جنین پس از هفته هجدهم از بین می رود.
  به نظر می رسد که برخی از ورزش ها از جمله شنا که در میان زنان باردار بسیار محبوب است اثر منفی برجنین ندارد.
  با این حال توصیه کنونی مقامات بهداشی بریتانیا این است که زنان باید در سراسر دوران بارداری، تا زمانی که احساس ناراحتی نمی کنند به ورزش عادی ادامه دهند.

  ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream