• 16 دی 95
  • 0

  آیا نوزاد من سالم است ؟ (جایگزینی آزمایش cffDNA به جای روشهای مرسوم غربالگری دوران بارداری)

  کلیه حاملگی ها در معرض خطر اختلالات کروموزومی قرار دارند که بعضی از این اختلالات نظیر انواع تریزومی ها دارای علایم بالینی در سونوگرافی بوده و برخی دیگر نظیر اختلالات حاصل از حذف بخش کوچکی از کروموزوم، فاقد تظاهرات بالینی مشخص بوده و در آینده باعث اختلالات رشدی، تکاملی و ذهنی خواهند شد.
  با علم به این قضیه که در دوران بارداری، 2-6 درصد DNA خون مادر متعلق به جنین است و از سلولهای جفتی جنین نشئت گرفته است، دانشمندان روشی ابداع نموده اند که در آن با گرفتن نمونه خون مادر و شناسایی DNA جنینی در آن، قادر خواهند بود اطلاعات ارزشمندی از جنین از همان ابتدای بارداری به دست آورند که تشخیص جنسیت جنین، تشخیص انواع اختلالات کروموزومی و ناهنجاریهای ژنتیکی، تعیین RH و حتّی تشخیص زنان در معرض خطر مسمومیت حاملگی و … از آن جمله میباشد.
  تشخیص بسیار زودهنگام (از هفته هفتم بارداری)، غیر تهاجمی بودن این روش و طیف وسیع اطلاعاتی که این روش در اختیار پزشک معالج و بیمار قرار میدهد، مزایایی است که این آزمایش را از سایر روشهای غربالگری نظیر آمنیوسنتز و CVS متمایز نموده است.

  ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream