• 16 دی 95
  • 0

  آیا درمانهای ناباروری باعث اختلال تکامل در نوزادان می شود ؟

  در مطالعه ای که در مرکز ملی سلامت در نیویورک روی 1800 نوزاد متولد شده از مادرانی که متعاقب انجام اعمال کمک باروری از قبیل  IVF ،  ICSI ، انتقال جنین فریز شده، هچینگ ،  ZIFT ،  GIFT ،  IUI و یا تحریک تخمک گذاری انجام گردید، تفاوت چشمگیری بین ضریب تکاملی و هوشی این نوزادان با نوزادان مادرانی که خودبه خود و به طور طبیعی باردار شده بودند، مشاهده نگردید.
  در این مطالعه ، نوزادان متولد شده از مادرانی که تحت اعمال کمک باروری قرار گرفته بودند تا سه سال مورد بررسی قرار گرفتند و در ماههای 4 ، 6، 8 ، 12، 18 ، 24 و 36 زندگی خود تحت آزمونهایی جهت بررسی مهارتهای حرکتی – ارتباطی ، عملکرد شخصی – اجتماعی و مهارتهای حل مسئله، قرار گرفتند و با نوزادان همسن و سال خود که مادرانشان به طور طبیعی باردار شده بودند، مقایسه شدند.
  نتیجه اینکه محققان، تفاوت چشمگیری بین این دو گروه مشاهده نکردند و چنین نتیجه گیری کردند که در سه سال اول زندگی هیچگونه تفاوت تکاملی بین نوزادان متولد شده از مادران نابارور و نوزادان دیگر وجود ندارد.

  ثبت نظر ‪&‬larr‪;‬

Photostream